Uite doar 69 de motive pentru care se merita sa fii neprihanit!

 1. Proverbele 2:8 (Domnul)Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui.

 2. Proverbele 3:33 Blestemul Domnului este in casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvintă.

 3. Proverbele 4:18 Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescind pină la miezul zilei.

 4. Proverbele 9:9 Dă inţeleptului, şi se va face şi mai inţelept; invaţă pe cel neprihănit, şi va invăţa şi mai mult!

 5. Proverbele 10:2 Comorile ciştigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.

 6. Proverbele 10:3 Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar indepărtează pofta celor răi.

 7. Proverbele 10:6 Pe capul celui neprihănit sunt binecuvintări, dar gura celor răi ascunde silnicie.

 8. Proverbele 10:7 Pomenirea celui neprihănit este binecuvintată, dar numele celor răi putrezeşte. –

 9. Proverbele 10:11 Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă, dar gura celor răi ascunde silnicie. –

 10. Proverbele 10:16 Cel neprihănit işi intrebuinţează ciştigul pentru viaţă, iar cel rău işi intrebuinţează venitul pentru păcat. –

 11. Proverbele 10:20 Limba celui neprihănit este argint ales; inima celor răi este puţin lucru. –

 12. Proverbele 10:21 Buzele celui neprihănit inviorează pe mulţi oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. –

 13. Proverbele 10:24 Celui rău de ce se teme aceea i se intimplă, dar celor neprihăniţi li se implineşte dorinţa. –

 14. Proverbele 10:25 Cum trece virtejul, aşa piere cel rău; dar cel neprihănit are temelii veşnice. –

 15. Proverbele 10:28 Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decit bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. –

 16. Proverbele 10:30 Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui in ţară. –

 17. Proverbele 10:31 Gura celui neprihănit scoate inţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. –

 18. Proverbele 10:32 Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăţi.

 19. Proverbele 11:3 Neprihănirea oamenilor cinstiţi ii cirmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.

 20. Proverbele 11:4 In ziua miniei, bogăţia nu slujeşte la nimic; dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.

 21. Proverbele 11:8 Cel neprihănit este scăpat din strimtorare, şi cel rău ii ia locul.

 22. Proverbele 11:9 Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin ştiinţă.

 23. Proverbele 11:10 Cind le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură; şi cind pier cei răi, toţi strigă de veselie.

 24. Proverbele 11:18 Cel rău dobindeşte un ciştig inşelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. –

 25. Proverbele 11:21 Hotărit: cel rău nu va rămine nepedepsit, dar săminţa celor neprihăniţi va fi scăpată.

 26. Proverbele 11:23 Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine; dar aşteptarea celor răi este numai minie. –

 27. Proverbele 11:28 Cine se increde in bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor inverzi ca frunzişul. –

 28. Proverbele 11:30 Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel inţelept ciştigă suflete. –

 29. Proverbele 11:31 Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pămint; cu cit mai mult cel rău şi păcătos!

 30. Proverbele 12:3 Omul nu se intăreşte prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. –

 31. Proverbele 12:5 Gindurile celor neprihăniţi nu sunt decit dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decit inşelăciune. –

 32. Proverbele 12:7 Cei răi sunt răsturnaţi şi nu mai sunt, dar casa celor neprihăniţi rămine in picioare!

 33. Proverbele 12:10 Cel neprihănit se indură de vite, dar inima celui rău este fără milă.

 34. Proverbele 12:12 Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi, dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. –

 35. Proverbele 12:13 In păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. –

 36. Proverbele 12:21 Nicio nenorocire nu se intimplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiţi de rele. –

 37. Proverbele 12:26 Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi ii duce in rătăcire. –

 38. Proverbele 12:28 Pe cărarea neprihănirii este viaţa, şi pe drumul insemnat de ea nu este moarte. –

 39. Proverbele 13:5 Cel neprihănit urăşte cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urit şi se acoperă de ruşine. –

 40. Proverbele 13:6 Neprihănirea păzeşte pe cel nevinovat, dar răutatea aduce pierzarea păcătosului. –

 41. Proverbele 13:9 Lumina celor neprihăniţi arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. –

 42. Proverbele 13:21 Nenorocirea urmăreşte pe cei ce păcătuiesc, dar cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi cu fericire. –

 43. Proverbele 13:22 Omul de bine lasă moştenitori pe copiii copiilor săi, dar bogăţiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. –

 44. Proverbele 13:25 Cel neprihănit mănincă pină se satură, dar pintecele celor răi duce lipsă. –

 45. Proverbele 14:2 Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strimbe, Il nesocoteşte. –

 46. Proverbele 14:19 Cei răi se pleacă inaintea celor buni, şi cei nelegiuiţi inaintea porţilor celui neprihănit.

 47. Proverbele 14:32 Cel rău este doborit de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar şi la moarte trage nădejde. –

 48. Proverbele 14:34 Neprihănirea inalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor. –

 49. Proverbele 15:6 In casa celui neprihănit este mare belşug, dar in ciştigurile celui rău este tulburare. –

 50. Proverbele 15:9 Calea celui rău este urită Domnului, dar El iubeşte pe cel ce umblă după neprihănire.

 51. Proverbele 15:28 Inima celui neprihănit se gindeşte ce să răspundă, dar gura celor răi improaşcă răutăţi. –

 52. Proverbele 15:29 Domnul Se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniţi. –

 53. Proverbele 16:12 Impăraţilor le este scirbă să facă rău, căci prin neprihănire se intăreşte un scaun de domnie. –

 54. Proverbele 16:13 Buzele neprihănite sunt plăcute impăraţilor, şi ei iubesc pe cel ce vorbeşte cu neprihănire. –

 55. Proverbele 17:26 Nu este bine să osindeşti pe cel neprihănit la o gloabă, nici să loveşti pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor. –

 56. Proverbele 19:1 Mai mult preţuieşte săracul care umblă in neprihănirea lui, decit un bogat cu buze stricate şi nebun. –

 57. Proverbele 20:7 Cel neprihănit umblă in neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el! –

 58. Proverbele 21:12 Cel neprihănit se uită la casa celui rău şi vede ce repede sunt aruncaţi cei răi in nenorocire. –

 59. Proverbele 21:15 Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. –

 60. Proverbele 21:18 Cel rău slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel neprihănit, şi cel stricat, pentru oamenii fără prihană. –

 61. Proverbele 21:21 Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. –

 62. Proverbele 21:26 Toată ziua o duce numai in pofte: dar cel neprihănit dă fără zgircenie. –

 63. Proverbele 23:24 Tatăl celui neprihănit se inveseleşte, şi cel ce dă naştere unui inţelept se bucură.

 64. Proverbele 24:15 Nu intinde curse, nelegiuitule, la locuinţa celui neprihănit şi nu-i tulbura odihna.

 65. Proverbele 24:16 Căci cel neprihănit de şapte ori cade, şi se ridică, dar cei răi se prăbuşesc in nenorocire.

 66. Proverbele 28:1 Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit indrăzneşte ca un leu tinăr. –

 67. Proverbele 28:6 Mai mult preţuieşte săracul care umblă in neprihănirea lui, decit bogatul care umblă pe căi sucite. –

 68. Proverbele 28:12 Cind biruie cei neprihăniţi, este o mare slavă, dar cind se inalţă cei răi, fiecare se ascunde. –

 69. Proverbele 28:18 Cine umblă in neprihănire găseşte mintuirea, dar cine umblă pe două căi strimbe cade intr-o groapă. –