Într-o noapte înstelată de iarnă,

S-a născut într-o iesle umilă și goală,

Într-o cetate fără renume, ascunsă în taină,

Domnul Isus, în chip de prunc sărac și fără fală

 

Nu și-a făcut simțită prezența

Prin cea mai popularizată emisiune

Precum cei tari ce-și fac vădită acum inteligența,

Ci printr-o tainică și sfântă viziune.

 

Nu s-a descoperit unor profeți sau învățați,

Nici unor regi sau împărați,

Doar unor oameni simpli și curați,

Unor păstori fără pretenții de cultură, neînvățați.

Nu s-a născut într-un palat,

De-averi și bogății înconjurat,

Pentru ca oamenii săraci, dar plini de vină

Să se aplece şi-azi la ieslea Lui umilă.

 

El n-a venit ca să domnească.

Cum mulţi din vremea Lui credeau,

Ci a venit ca să îi mântuiască,

Pe cei ce încă nu Îl cunoşteau.

 

În fiecare an te-aşteptă Domnul,

Ca şi atunci, în Betleemul neînsemnat,

Să Îl primeşti în inimă ca pe Stăpânul,

Şi Sfetnicul tău,credincios şi minunat.

 

Deschide-I astăzi, inima prietene,

Oricât ai fi de păcătos şi vinovat,

Vei fi cu dragoste şi milă îmbrăţişat,

Şi vei uita c-ai plâns odată cu suspine.

                                                                                                       Estera Simona Șalgău, absolvent FLSC